نتایج و رده بندی مسابقات
  نتایج مسابقات تیمی زورخانه ای و مرشدی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و یادواره شهدای وحدت ( 23/2/89 لغایت 24/2/89 - زاهدان )
 

 تعداد شرکت کنندگان : 200 ورزشکار ، مربی و سرپرست

تعداد تیم های شرکت کننده : 15 تیم از سراسر کشور


 

نام رشته

مقام اول

مقام دوم

مقام سوم

تیمی زورخانه ای

کرمان

کردستان

مازندران

مرشدی

سیروان نوروزی

( کردستان )

محسن بحریان

( فارس )

امیر کمالی

( مازندران )

 
 

مرغوبیت مدال

 

مقام

نام استان

طلا

نقره

برنز

چهارم

پنچم

ششم

1

کرمان

10

-

-

1

-

-

2

کردستان

1

10

-

-

-

-

3

فارس

-

1

-

-

10

-

4

مازندران

-

-

11

-

-

-

5

اصفهان

-

-

-

10

-

-

6

تهران

-

-

-

-

1

-

7

همدان

-

-

-

-

-

11