FIPZ

فدراسیون پهلوانی

حمایت از کالای ایرانی
تاریخ 1401/05/10         ساعت 14:22:14     گروه خبری اخبار فدراسیون پهلوانی و زورخانه‌ای

نشست تخصصی کمیته پژوهش و تحقیقات فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی در جهت به روزآوری و علمی کردن این رشته کهن و تاریخی تشکیل گردید.
تصویر

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزشهای زورخانه ای و کشتی پهلوانی، در این نشست طرح پژوهشی با عنوان « استفاده همزمان از روش های عینی و ذهنی به منظور کنترل فشار تمرینات و پیشگیری از سندرم بیش تمرینی در کشتی گیران نخبه پهلوانی» توسط دکتر حسین پیرانی به عنوان مجری این طرح ارائه گردید.

در این جلسه دکترمهرعلی باران چشمه رییس فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی، مسعود ملکی دبیر فدراسیون، دکتر زارعیان رییس کمیته پژوهش و تحقیقات فدراسیون و همچنین دکتر علی اصغر رواسی به عنوان ناظر طرح پژوهشی حضور داشتند.

در این نشست تخصصی پس از طرح سوالات توسط حاضرین در جلسه و پاسخگویی لازم توسط مجری، طرح پیشنهادی توسط دکتر حسین پیرانی مورد تایید قرار گرفت تا در جهت علمی کردن رشته کشتی پهلوانی مورد بهره برداری قرار گیرد.