FIPZ

فدراسیون پهلوانی

حمایت از کالای ایرانی
تاریخ 1401/05/12         ساعت 12:04:02     گروه خبری اخبار فدراسیون پهلوانی و زورخانه‌ای

طی حکمی از سوی دکتر مهرعلی باران چشمه، دکترامین رشیدلمیر به عنوان رییس انجمن کشتی پهلوانی فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی منصوب گردید.
تصویر

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی، در حکم باران چشمه خطاب به رشیدلمیر آمده است با عنایت به تعهد، تخصص و سوابق جنابعالی در رشته کشتی پهلوانی، بموجب این حکم از تاریخ 11 مردادماه 1401 به عنوان رییس انجمن کشتی پهلوانی این فدراسیون منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و با بهره گیری از همه ظرفیت های موجود کشور، در راستای اهداف و برنامه های این فدراسیون برای توسعه ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی با تدوین برنامه های هدفمند اقدامات بایسته را بعمل آورند.

در همین راستا دکتر باران چشمه از آقای حمید یاری رییس پیشین انجمن کشتی پهلوانی کشور که بیش از یکسال مسوولیت این انجمن را بعهده داشتند، تقدیر و تشکر کرد.