FIPZ

فدراسیون پهلوانی

حمایت از کالای ایرانی
تاریخ 1402/09/14         ساعت 16:38:44     گروه خبری اخبار فدراسیون پهلوانی و زورخانه‌ای

رییس کمیته رتبه بندی فدراسیون زورخانه ای و کشتی پهلوانی از ارسال احکام صادر شده ضرب و زنگ 59 نفر از پیشکسوتان این رشته ورزشی از 7 استان خبر داد.
تصویر

به گزارش روابط عمومی فدراسیون زورخانه ای و کشتی پهلوانی، مجبد معصومی رییس کمیته رتبه بندی فدراسیون اظهارداشت: پس از بررسی درخواست های هیئت های استانی برای صدور احکام و امتیازات ضرب و زنگ ورزشکاران پیشکسوت، احکام رتبه 59 پیشکسوت زورخانه ای از استانهای  اصفهان، لرستان، کرمان، همدان، کرمانشاه، خراسان رضوی و گلستان صادر و برای آنها ارسال گردید.

لازم به ذکر است، ورزشکاران زورخانه ای برای دریافت حکم رتبه 7، 8 و 9 این رشته پس از گذراندن مراحل ارزشیابی هیات استان مربوطه و سپس فدراسیون به این رتبه نائل می گردند.