FIPZ

فدراسیون پهلوانی

حمایت از کالای ایرانی
تاریخ 1402/09/18         ساعت 12:48:17     گروه خبری اخبار فدراسیون پهلوانی و زورخانه‌ای

فدراسیون زورخانه ای و کشتی پهلوانی، طی قراردادی به تهیه و تولید تخته شنوهای استاندار ورزش زورخانه ای پرداخت.
تصویر

به گزارش روابط عمومی فدراسیون زورخانه ای و کشتی پهلوانی، در این قرارداد که بین فدراسیون و قهرمان ارزنده محسن گلستانی زاده منعقد گردیده بود،مراحل ساخت ۲۰۰۰ تخته شنو به اتمام رسید و به هیات های استانی سراسر کشور ارسال گردید.

خاطر نشان می گردد آقای سیدحسن سبزواری نایب رییس فدراسیون با حضور در کارگاه مربوطه، در جریان مراحل تولید، کیفیت و چگونگی ارسال این سفارشات فدراسیون به هیئت های استانی قرار گرفت.